Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Seval YAMAN

"Safeguarding the rights of others is the most noble and beautiful end of a human being." (K.G.)
Biyografi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi, doktora derecesini ise Ankara Üniversitesinden aldı.

Lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisans ve doktora yaparken Liberal Düşünce Topluluğu, Amnesty International, Liberal Gençlik Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında hem gönüllü hem de profesyonel olarak çalışan Dr. Yaman, aynı zamanda biri hakemli iktisat dergisi olan Piyasa, biri gençlik düşünce dergisi olan Serbest Çizgi dergilerinde sırasıyla yazı işleri müdürlüğü ve editörlük yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde müteahhitlik, turizm, sağlık, medikal, bilişim gibi alanlarda uzmanlaştığı 8 yıllık özel sektör tecrübesinin ardından, doktorasını tamamlamasını müteakip Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde göreve başladı.


Araştırma Alanları

Siyaset Felsefesi,

Demokrasi Teorileri

İnsan Hakları Teorileri

Klasik ve Çağdaş Devlet Kuramları


Verdiği Dersler

PHIL 101 History and Philosophy of Social Sciences

PS 500 Political Theory

AFR 565 Gelişmekte Olan Ülkelerde İnsan Hakları


Video ve Görseller