Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Aslı AKAY

Daha yaşanabilir bir dünya için kent -çevre sorunları ve afet yönetimi odaklı çalışmaktadır.  

“Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur.” Mustafa Kemal ATATÜRK (1920)


  • Afet yönetimi, kent, çevre sorunları ve yerel yönetimler konularında ulusal ve uluslar arası proje yöneticiliği
  • Ulusal ve uluslar arası konferans, sempozyum ve çalıştay düzenleme deneyimi
  • Kalkınma planları, ulusal eylem planları ve strateji belgeleri hazırlama deneyimi   


Biyografi

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 1992 yılında, Yüksek Lisans Eğitimini, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 1995 yılında, Doktora eğitimini aynı Enstitüde 2002 yılında tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini Uluslararası Teknoloji Üniversitesi-Paris ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yönetilen “Çevre Yönetimi YL. Programı”nda 1995 yılında tamamlamıştır. Erasmus Üniversitesi, Konut ve Kentsel Kalkınma Enstitüsü’nden 2001 yılında “Kamu Yönetimi ve Kentsel Yönetişim” alanında Diploma almıştır. 1993-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında “Araştırma Görevlisi” olarak; 2003 yılından itibaren TODAİE’de sırasıyla Dr. Asistan (2003-2010), “Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler” alanında Doçent (2010-2014) ve “Kentsel Politikalar” alanında Profesör olarak görevine TODAİE'nin kapatıldığı tarih olan Temmuz 2018 tarihine kadar devam etmiştir. TODAİE'de 2003-2009 yılları arası Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcılığı, 2009 yılından itibaren Yerel Yönetimler Merkez Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arası iki dönem seçilerek TODAİE Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ekim 2018 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD'da Profesör olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları başta afet yönetimi olmak üzere, yerel yönetimler, kent ve çevre sorunlarıdır. Bu alanlara ait yayınları ve birçok projede proje yöneticiliği ve araştırmacı olarak görevleri bulunmaktadır. Başta TODAİE dergileri olmak üzere, çeşitli dergilerde yazarlık, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmıştır. Resilience Dergisinde alan editörüdür. Kentleşme, kentsel politikalar, afet yönetimi, çevre politikaları, çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.


Araştırma Alanları
  • Afet yönetimi,
  • Kentleşme,
  • Çevre sorunları,
  • Yerel yönetimler.

Verdiği Dersler

Video ve Görseller